మత్తెక్కించే చూపులతో ఊరించేస్తున్న రష్మీ గౌతమ్.. అందాలతో చిత్తుచేస్తుందిగా! #rashmigowtham #rashmi


via Contact Dunia

Comments